,

Beta RR 125 LC Motard A1/B196


Supermoto

Preis pro Tag:
79,- EUR
Preis pro Kilometer:
0,30 EUR
Preis pro Wochenende:
179,- EUR
Freikilometer:
50 km
Stundentarif: 20,- €

inkl. 50 Frei-kmTagestarif: 79,- €

10.00 - 10.00 Uhr, inkl. 300 Frei-kmWochenende: 179,- €

Fr. 16.00 - Mo. 10.00 Uhr, inkl. 600 Frei-kmSparwoche: 179,- €

Mo. 16.00 - Fr. 13.00 Uhr, inkl. 900 Frei-kmWoche / 7 Tage: 299,- €

inkl. 1.500 Frei-kmExtra-km: 0,30 €
zurück