FFP2 Maskenpflicht bei uns
,

Kawasaki Vulcan S


Cruiser

Preis pro Tag:
99,- EUR
Preis pro Kilometer:
0,- EUR
Preis pro Wochenende:
259,- EUR
Freikilometer:
50 km
Stundentarif: 15,- €
inkl. 50 Frei-km

Tagestarif: 99,- €
10.00 - 10.00 Uhr, inkl. 300 Frei-km

Wochenende: 259,- €
Fr. 16.00 - Mo. 10.00 Uhr, inkl. 600 Frei-km

Sparwoche: 259,- €
Mo. 16.00 - Fr. 13.00 Uhr, inkl. 900 Frei-km

Woche / 7 Tage: 439,- €
inkl. 1.500 Frei-km

Extra-km: 0,40 €
zurück