,

Kawasaki Z H2


Naked Bike

Preis pro Tag:
179,- EUR
Preis pro Kilometer:
0,60 EUR
Preis pro Wochenende:
399,- EUR
Freikilometer:
50 km
Stundentarif: 35,- €

inkl. 50 Frei-kmTagestarif: 179,- €

10.00 - 10.00 Uhr, inkl. 300 Frei-kmWochenende: 399,- €

Fr. 16.00 - Mo. 10.00 Uhr, inkl. 600 Frei-kmSparwoche: 399,- €

Mo. 16.00 - Fr. 13.00 Uhr, inkl. 900 Frei-kmWoche / 7 Tage: 659,- €

inkl. 1.500 Frei-kmExtra-km: 0,60 €
zurück