,

Kawasaki Z900 70kW A2


Naked Bike

Preis pro Tag:
139,- EUR
Preis pro Kilometer:
0,50 EUR
Preis pro Wochenende:
319,- EUR
Freikilometer:
50 km
Stundentarif: 30,- €

inkl. 50 Frei-kmTagestarif: 139,- € (MO-FR)

10.00 - 10.00 Uhr, inkl. 300 Frei-kmWochenende: 319,- €

Fr. 16.00 - Mo. 10.00 Uhr, inkl. 600 Frei-kmSparwoche: 319,- €

Mo. 16.00 - Fr. 13.00 Uhr, inkl. 900 Frei-kmWoche / 7 Tage: 499,- €

inkl. 1.500 Frei-kmExtra-km: 0,50 €
zurück