,

Kymco Xciting S 400i ABS


Roller

Preis pro Tag:
89,- EUR
Preis pro Kilometer:
0,30 EUR
Preis pro Wochenende:
199,- EUR
Freikilometer:
50 km
Stundentarif: 10,- €

inkl. 50 Frei-km

Tagestarif: 89,- € (MO-FR)

10.00 - 10.00 Uhr, inkl. 300 Frei-km

Wochenende: 199,- €

Fr. 16.00 - Mo. 10.00 Uhr, inkl. 600 Frei-km

Sparwoche: 199,- €

Mo. 16.00 - Fr. 13.00 Uhr, inkl. 900 Frei-km

Woche / 7 Tage: 349,- €

inkl. 1.500 Frei-km

Extra-km: 0,50 €
zurück